pl en

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - oferta dydaktyczna

2024/25, studia drugiego stopnia (magister inżynier)
Biotechnologia
Food Technology
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie jakością i analiza żywności