A A A

Zaloguj się

pl | en

Weterynaria
2023/24, jednolite studia magisterskie, stacjonarne

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Agronomia
Wykład: 15
1 Zaliczenie na ocenę O
Anatomia zwierząt I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 75
9 Zaliczenie na ocenę O
Biofizyka
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Biologia komórki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Biostatystyka i metody dokumentacji
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie na ocenę O
Chemia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Ekonomia weterynaryjna
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
1 Zaliczenie na ocenę O
Histologia i embriologia I
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie na ocenę O
Język łaciński
Język obcy (lektorat): 30
2 Zaliczenie na ocenę O
Ochrona środowiska
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2 Zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia
Wykład: 15
1 Zaliczenie na ocenę O
Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK)
Wykład e-learning: 4
- Zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia zwierząt II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
8 Egzamin O
Biochemia I
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Zaliczenie na ocenę O
Biologia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie na ocenę O
Genetyka ogólna i weterynaryjna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie na ocenę O
Histologia i embriologia II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Historia weterynarii i deontologia
Wykład: 15
1 Zaliczenie na ocenę O
Technologia informacyjna
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie na ocenę O
Zwierzęta w nauce i edukacji
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 6
2 Zaliczenie na ocenę O
Język obcy
O/F
Przedmiot humanistyczny
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia topograficzna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie na ocenę O
Biochemia II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Chów i hodowla zwierząt
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 26
4 Egzamin O
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie na ocenę O
Fizjologia zwierząt I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Zaliczenie na ocenę O
Higiena zwierząt
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie na ocenę O
Mikrobiologia weterynaryjna I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie na ocenę O
Język obcy
O/F
Przedmiot humanistyczny
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekologia zwierząt łownych
Ćwiczenia audytoryjne: 15
1 Zaliczenie na ocenę O
Fizjologia zwierząt II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Egzamin O
Immunologia weterynaryjna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Mikrobiologia weterynaryjna II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Patofizjologia I
Wykład: 30
3 Zaliczenie na ocenę O
Praktyka hodowlana
Praktyka: 80
4 Zaliczenie na ocenę O
Technologie w produkcji zwierzęcej
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie na ocenę O
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Egzamin O
Język obcy
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna I
Wykład: 30
Ćwiczenia kliniczne: 30
4 Zaliczenie na ocenę O
Epidemiologia weterynaryjna
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie na ocenę O
Farmacja weterynaryjna
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
1 Zaliczenie na ocenę O
Farmakologia weterynaryjna I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie na ocenę O
Higiena środków żywienia zwierząt
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie na ocenę O
Patofizjologia II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Patomorfologia I
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
7 Zaliczenie na ocenę O
Język obcy (egzamin)
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chirurgia ogólna i anestezjologia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
Ćwiczenia kliniczne: 14
4 Zaliczenie na ocenę O
Choroby owadów użytkowych
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia kliniczne: 6
2 Zaliczenie na ocenę O
Choroby zwierząt futerkowych
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie na ocenę O
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna II
Wykład: 30
Ćwiczenia kliniczne: 30
4 Egzamin O
Diagnostyka obrazowa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Zaliczenie na ocenę O
Farmakologia weterynaryjna II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie na ocenę O
Parazytologia i inwazjologia I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie na ocenę O
Patomorfologia II
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Choroby ryb
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie na ocenę O
Choroby zwierząt gospodarskich
Wykład: 125
Ćwiczenia laboratoryjne: 50
Ćwiczenia kliniczne: 75
18 Egzamin O
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa I
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie na ocenę O
Parazytologia i inwazjologia II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Prawo sanitarno-żywnościowe
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie na ocenę O
Przedmioty fakultatywne realizowane na 7 semestrze
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Andrologia i sztuczne unasiennianie
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
Ćwiczenia kliniczne: 18
3 Egzamin O
Choroby koni
Wykład: 90
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Ćwiczenia kliniczne: 85
15 Egzamin O
Dietetyka
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie na ocenę O
Higiena mleka
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
Ćwiczenia kliniczne: 6
3 Zaliczenie na ocenę O
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia kliniczne: 20
2 Zaliczenie na ocenę O
Praktyka kliniczna I
Praktyka: 160
8 Zaliczenie na ocenę O
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej I
Praktyka: 80
4 Zaliczenie na ocenę O
Toksykologia weterynaryjna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Zoonozy
Ćwiczenia laboratoryjne: 3
Ćwiczenia audytoryjne: 12
1 Zaliczenie na ocenę O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Choroby psów i kotów
Wykład: 125
Ćwiczenia laboratoryjne: 115
17 Egzamin O
Choroby ptaków
Wykład: 40
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
Ćwiczenia kliniczne: 24
5 Egzamin O
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Zaliczenie na ocenę O
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa III
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
3 Egzamin O
Immunologia kliniczna
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
2 Zaliczenie na ocenę O
Prewencja weterynaryjna I
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie na ocenę O
Przedsiębiorczość akademicka
Ćwiczenia audytoryjne: 15
1 Zaliczenie na ocenę O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Egzamin O
Bezpieczeństwo pasz
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2 Zaliczenie na ocenę O
Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych
Ćwiczenia audytoryjne: 5
- Zaliczenie na ocenę F
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
Ćwiczenia kliniczne: 18
4 Egzamin O
Praktyka kliniczna II
Praktyka: 160
8 Zaliczenie na ocenę O
Praktyka w inspekcji weterynaryjnej II
Praktyka: 80
4 Zaliczenie na ocenę O
Prewencja weterynaryjna II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 26
Ćwiczenia kliniczne: 4
3 Egzamin O
Staż kliniczny - choroby koni I
Ćwiczenia kliniczne: 40
2 Zaliczenie na ocenę O
Staż kliniczny – choroby psów i kotów I
Ćwiczenia kliniczne: 60
3 Zaliczenie na ocenę O
Staż kliniczny – choroby ptaków
Ćwiczenia kliniczne: 40
2 Zaliczenie na ocenę O
Staż kliniczny – choroby zwierząt gospodarskich I
Ćwiczenia kliniczne: 60
3 Zaliczenie na ocenę O
Weterynaria sądowa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie na ocenę O
Przedmioty fakultatywne realizowane na 10 semestrze
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analityka laboratoryjna
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
2 Egzamin O
Etyka zawodowa lekarza weterynarii
Wykład: 15
1 Zaliczenie na ocenę O
Staż kliniczny - choroby koni II
Staż kliniczny: 40
2 Zaliczenie na ocenę O
Staż kliniczny – choroby psów i kotów II
Staż kliniczny: 60
5 Zaliczenie na ocenę O
Staż kliniczny – choroby zwierząt gospodarskich II
Staż kliniczny: 60
5 Zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie zdrowiem stada
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Zaliczenie na ocenę O
Przedmioty fakultatywne realizowane na 11 semestrze
O/F