A A A

Zaloguj się

pl | en

Zootechnika
2022/23, studia drugiego stopnia (magister inżynier), niestacjonarne

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Szkolenie BHK
Wykład e-learning: 4
- Zaliczenie O
Ergonomia w zootechnice
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Metody badań na zwierzętach
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
6 Egzamin O
Techniki biologii molekularnej w hodowli zwierząt
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Przedmiot kierunkowy I
O/F
Fakultet społeczno-humanistyczny
O/F
hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
produkcja pasz i doradztwo żywieniowe
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Innowacje
Ćwiczenia projektowe: 9
1 Zaliczenie na ocenę O
Praktyka dyplomowa
Praktyka: 160
6 Zaliczenie na ocenę O
Modele liniowe w hodowli zwierząt
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
5 Egzamin O
Seminarium II - praca indywidualna z promotorem
Seminarium: 18
2 Zaliczenie na ocenę O
Przedmiot humanistyczny
O/F
Przedmiot kierunkowy II
O/F
Język obcy
O/F
hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
produkcja pasz i doradztwo żywieniowe
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawo w hodowli zwierząt i produkcji żywności
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
4 Egzamin O
Praca i egzamin magisterski
Prace kontrolne i przejściowe: 100
15 Zaliczenie O
Język obcy
O/F
hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
produkcja pasz i doradztwo żywieniowe