A A A

Zaloguj się

pl | en

Zootechnika
2022/23, studia pierwszego stopnia (inżynier), niestacjonarne

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Szkolenie BHP i ppoż.
Wykład e-learning: 4
- Zaliczenie O
Fizyka z elementami biofizyki
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Zoologia
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
6 Egzamin O
Botanika
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Technologia informacyjna
Ćwiczenia e-learning: 18
2 Zaliczenie na ocenę O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Wykład: 9
1 Zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do statystyki/Introduction to statistics
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia zwierząt
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Chemia organiczna z elementami chemii nieorganicznej
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Podstawy ekonomii
Wykład e-learning: 9
1 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 9
1 Zaliczenie na ocenę O
Statystyka matematyczna/Mathematical statistics
O/F
Moduł: Ekologia i środowisko naturalne
O/F
Moduł: Nauki biologiczne
O/F
Przedmiot humanistyczny
O/F
Język obcy
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
5 Egzamin O
Fizjologia zwierząt
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Genetyka
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Mikrobiologia
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
3 Zaliczenie na ocenę O
Ogólna hodowla zwierząt
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
4 Egzamin O
Produkcja roślinna
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie na ocenę O
Moduł: Biologia i uprawa roślin
O/F
Język obcy
O/F
Przedmiot humanistyczny
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Higiena i dobrostan zwierząt
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Gospodarka rybacka
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Zaliczenie na ocenę O
Praktyka zawodowa agrotechniczna -2 tyg.
Praktyka: 80
3 Zaliczenie na ocenę O
Mechanizacja produkcji zwierzęcej z elementami budownictwa
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
2 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy żywienia zwierząt
O/F
Moduł: Dobrostan zwierząt
O/F
Biologia i gospodarowanie zwierzyną łowną/Biology and management of wild animals
O/F
Język obcy
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody hodowlane
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Chów i hodowla bydła
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 20
Ćwiczenia terenowe: 4
5 Egzamin O
Chów i hodowla trzody chlewnej
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 24
5 Egzamin O
Chów i hodowla zwierząt futerkowych
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy rozrodu zwierząt gospodarskich
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
3 Zaliczenie na ocenę O
Moduł: Hodowla zwierząt
O/F
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
O/F
Język obcy
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chów i hodowla koni
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 20
Ćwiczenia terenowe: 4
4 Egzamin O
Chów i hodowla owadów użytkowych
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
Ćwiczenia terenowe: 6
4 Zaliczenie na ocenę O
Chów i hodowla małych przeżuwaczy
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 24
4 Zaliczenie na ocenę O
Chów i hodowla drobiu
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 10
5 Egzamin O
Praktyka zawodowa hodowlana - 4 tyg.
O/F
Moduł: Żywienie zwierząt
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
3 Egzamin O
Profilaktyka weterynaryjna
Wykład: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
Ćwiczenia projektowe: 10
Ćwiczenia terenowe: 2
3 Egzamin O
Podstawy marketingu
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
2 Zaliczenie na ocenę O
Seminarium inżynierskie
Seminarium: 18
1 Zaliczenie na ocenę O
Moduł: Produkcja zwierzęca
O/F
Moduł: Alternatywne użytkowanie zwierząt
O/F
Moduł: Nauki społeczno-humanistyczne
O/F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedsiębiorczość akademicka
Ćwiczenia projektowe: 9
1 Zaliczenie na ocenę O
Praca i egzamin dyplomowy
Prace kontrolne i przejściowe: 5
15 Zaliczenie na ocenę O
Moduł: Zarządzanie produkcją zwierzęcą
O/F
Moduł: Bezpieczeństwo i jakość produktów pochodzenia zwierzęcego
O/F