A A A pl | en
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

EKONOMIA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Szkolenie BHK
Wykład e-learning: 4
- Zaliczenie O
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3.0 Egzamin O
BHP i ergonomia
Wykład: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Mikroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Egzamin O
Obrót środkami produkcji w rolnictwie
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy prawa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Egzamin O
Podstawy zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Rachunkowość elektroniczna
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Polityka społeczna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Rolnictwo a środowisko
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Technologia informacyjna
Ćwiczenia e-learning: 30
2.0 Zaliczenie na ocenę O
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie na ocenę O
Podstawy produkcji roślinnej (1)
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Zaliczenie na ocenę O
Makroekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Egzamin O
Statystyka opisowa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Ekonomika agrobiznesu
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Prowadzenie działalności gospodarczej
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Egzamin O
Finanse publiczne
Wykład: 15
1.0 Egzamin O
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3.0 Egzamin O
PRAKTYKA 4-tyg. instytucjonalna
Praktyka: 160
6.0 Zaliczenie na ocenę O
Przedmiot humanistyczny
O/F
Język obcy
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie na ocenę O
Ekonometria
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy produkcji roślinnej (2)
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Analiza rynku
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
1.0 Egzamin O
Matematyka finansowa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Polityka gospodarcza
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Podstawy produkcji zwierzęcej
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Logistyka
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2.0 Egzamin O
EKONOMIA - przedmioty wybieralne
O/F
Przedmiot humanistyczny
O/F
Język obcy
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka 20 tygodni
Praktyka: 800
30.0 Zaliczenie na ocenę O
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka konkurencji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Egzamin O
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Egzamin O
Polityka regionalna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Egzamin O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
ZARZĄDZANIE - przedmioty wybieralne
O/F
PRAWO - przedmioty wybieralne
O/F
Język obcy
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych
Ćwiczenia audytoryjne: 5
- Zaliczenie na ocenę F
Przedsiębiorczość akademicka
Ćwiczenia projektowe: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Finanse przedsiębiorstw
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Egzamin O
Metody oceny projektów inwestycyjnych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Praca i egzamin dyplomowy
Prace kontrolne i przejściowe: 5
10.0 Zaliczenie O
Język obcy (egzamin)
O/F
GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA - przedmioty wybieralne
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych