A A A pl | en
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka z biostatystyką
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 45
5.0 Egzamin O
Chemia ogólna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Chemia organiczna
Wykład: 24
Wykład e-learning: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 40
7.0 Egzamin O
Technologia informacyjna
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Ergonomia i BHP. Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Socjo-ekonomiczne uwarunkowania żywienia
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy psychologii
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Szkolenie BHK
Wykład e-learning: 4
- Zaliczenie O
Komunikacja interpersonalna
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Ekonomia
Wykład: 4
Wykład e-learning: 26
2.0 Zaliczenie na ocenę O
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie na ocenę O
Chemia żywności
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Fizjologia żywienia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Egzamin O
Praktyka technologiczna
Praktyka: 80
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Język obcy
O/F
Podstawy produkcji żywności
O/F
Podstawy żywienia człowieka
O/F
Biochemia
O/F
Wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie na ocenę O
Mikrobiologia ogólna i żywności
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
7.0 Egzamin O
Język obcy
O/F
Żywienie człowieka w różnych etapach rozwoju
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
4.0 Egzamin O
Diagnostyka laboratoryjna w dietoterapii
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy toksykologii żywności
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy genetyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Analiza żywności
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Psychologia odżywiania
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 25
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Technologia produkcji potraw
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6.0 Zaliczenie na ocenę O
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka żywieniowo-dietetyczna
Praktyka: 160
6.0 Zaliczenie na ocenę O
Język obcy
O/F
Kliniczny zarys chorób
O/F
Wprowadzenie do dietetyki
O/F
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
O/F
Prawo w ochronie zdrowia
O/F
Wybrane aspekty przetwórstwa żywności
O/F
Planowanie jadłospisów i tworzenie receptur
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2.0 Zaliczenie na ocenę O
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Specjalistyczna praktyka dietetyczna
Praktyka: 160
6.0 Zaliczenie na ocenę O
Język obcy
O/F
Podstawy dietetyki klinicznej
O/F
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4.0 Egzamin O
Wybrane zagadnienia z żywienia człowieka
O/F
Etyka w zawodzie dietetyka
Wykład: 10
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Zioła i nutraceutyki
Wykład: 15
Wykład e-learning: 15
2.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium
Seminarium: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Przedsiębiorczość akademicka
Ćwiczenia projektowe: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Egzamin dyplomowy
Prace kontrolne i przejściowe: 5
10.0 Zaliczenie na ocenę O
Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych
Ćwiczenia audytoryjne: 5
- Zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z dietetyki klinicznej
O/F
Organizacja gastronomii
O/F
Edukacja żywieniowa
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Pracownia licencjacka
Ćwiczenia laboratoryjne: 80
8.0 Zaliczenie na ocenę O
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych