A A A pl | en
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

BIOLOGIA CZŁOWIEKA

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia funkcjonalna człowieka (I)
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
4.0 Zaliczenie na ocenę O
Archeologia
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia terenowe: 10
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Wykład: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Botanika
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Chemia organiczna z elementami chemii nieorganicznej
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Geologia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy ekonomii
Wykład e-learning: 30
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Szkolenie BHK
Wykład e-learning: 4
- Zaliczenie O
Technologia informacyjna
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Zoologia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia funkcjonalna człowieka (II)
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
3.0 Egzamin O
Antropologia ogólna
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
3.0 Egzamin O
Antropometria i antroposkopia
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Biochemia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Biologia komórki i histologia (I)
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Przedmioty ścisłe
O/F
Przedmioty kierunkowe
F
Przedmiot humanistyczny
O/F
Język obcy
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia komórki i histologia (II)
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
3.0 Egzamin O
Fizjologia człowieka
Wykład: 25
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4.0 Egzamin O
Genetyka z elementami genomiki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Mikrobiologia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Parazytozy człowieka
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Religioznawstwo
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie na ocenę O
Język obcy
O/F
Przedmioty środowiskowe
O/F
Przedmioty kierunkowe
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia rozwoju człowieka
Wykład: 25
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
4.0 Egzamin O
Ergonomia
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Ekologia człowieka
Wykład: 25
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Immunologia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Podstawy statystyki
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie na ocenę O
Język obcy
O/F
Przedmioty kierunkowe
O/F
Praktyka
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia topograficzna człowieka z elementami patologii
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Biologia molekularna człowieka
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Paleontologia
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
3.0 Egzamin O
Prymatologia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
4.0 Egzamin O
Seminarium licencjackie
Ćwiczenia audytoryjne: 40
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Przedmioty kierunkowe
O/F
Język obcy
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropogeneza
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych
Ćwiczenia audytoryjne: 5
- Zaliczenie na ocenę F
Ewolucjonizm
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 20
3.0 Egzamin O
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu licencjackiego
Prace kontrolne i przejściowe: 5
16.0 Zaliczenie na ocenę O
Przedsiębiorczość akademicka
Ćwiczenia projektowe: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Przedmiot statystyczny
Ćwiczenia projektowe: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Przedmioty kierunkowe
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych