A A A pl | en
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

BIOLOGIA

Student wybiera jeden przedmiot w semestrze 1 lub 3

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Szkolenie BHK
Wykład e-learning: 4
- Zaliczenie O
Chemia organiczna z elementami chemii nieorganicznej
Wykład: 25
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6.0 Egzamin O
Fizyka z elementami biofizyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
5.0 Egzamin O
Matematyka
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Egzamin O
Podstawy geologii
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Morfologia roślin
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
Ćwiczenia terenowe: 10
5.0 Egzamin O
Zoologia bezkręgowców I
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia terenowe: 10
4.0 Zaliczenie na ocenę O
Technologia informacyjna
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Wykład: 13
1.0 Zaliczenie na ocenę O
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Botanika systematyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
Ćwiczenia terenowe: 10
5.0 Egzamin O
Fizjologia roślin
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
4.0 Egzamin O
Zoologia bezkręgowców II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia terenowe: 10
3.0 Egzamin O
Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 12
1.0 Zaliczenie na ocenę F
Przedmioty kierunkowe
O/F
Przedmiot humanistyczny
O/F
Język obcy
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Systematyka i ekologia ogólna kręgowców
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
Ćwiczenia terenowe: 10
5.0 Egzamin O
Anatomia porównawcza kręgowców
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Biologia komórki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Histologia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Fizjologia zwierząt
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
4.0 Egzamin O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie na ocenę O
Przedmioty kierunkowe
O/F
Język obcy
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Genetyka
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Immunologia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy statystyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy ekonomii i marketingu
Wykład e-learning: 8
Ćwiczenia e-learning: 12
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Praktyka
Praktyka: 160
6.0 Zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
- Zaliczenie na ocenę O
Embriologia
O/F
Biologia człowieka
O/F
Przedmioty kierunkowe
O/F
Język obcy
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia molekularna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 35
5.0 Egzamin O
Ekologia ogólna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
Ćwiczenia terenowe: 10
4.0 Zaliczenie na ocenę O
Genetyka populacji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
3.0 Egzamin O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 10
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Przedmioty kierunkowe
O/F
Język obcy
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ewolucjonizm
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia terenowe: 10
3.0 Egzamin O
Ochrona przyrody i środowiska
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia terenowe: 5
3.0 Zaliczenie na ocenę O
Podstawy bioinformatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2.0 Egzamin O
Przedsiębiorczość akademicka
Ćwiczenia projektowe: 15
1.0 Zaliczenie na ocenę O
Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych
Ćwiczenia audytoryjne: 5
- Zaliczenie na ocenę F
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu
Prace kontrolne i przejściowe: 5
15.0 Zaliczenie na ocenę O
Przedmioty kierunkowe
O/F
 • O - Obowiązkowy
 • F - Fakultatywny
 • O/F - Obligatoryjna grupa przedmiotów fakultatywnych